NFSA-FP Shop Owner under Hajo Development Block

 1. Anjira Hazrika

 2. Babul Ch Das

 3. Md Babul Haque

 4. Md Faijul Haque

 5. Md Majnur Ali

 6. Md Majnur Ali

 7. Md khasnur Ali

 8. Md Rafikuddin Ahmed

 9. Md Rastum Ali

 10. MD Sarifur Rahman

 11. Md Tapdhan Ali

 12. Md Abul Hussain

 13. Silvia Begum

 14. Akhil Kalita

 15. Amit Chandra Patowary

 16. Ananta Bora


 1. Anil kalita

 2. Bhabin Ch Das

 3. Dhaneswar Patowary

 4. Dhareswar Das

 5. Dhareswar Kalita

 6. Dhiren CH Das

 7. Gauri Kanta Kalita

 8. Haladhar Patowary

 9. Kali Kanta

 10. Kandarpa Sarma

 11. Khagen kalita

 12. Lohit Ch Patowary

 13. Mahajan Das

 14. Maneswar Das

 15. Manuram Nath

 16. Nilima Malakar

 17. Prafullya Das


 1. Ramananda Malakar

 2. Ramani Das

 3. Ritu Moni Sarma

 4. Runumi Malakar

 5. Sabita Das

 6. Samin Kalita

 7. Surjya Kanta Baishya

 8. Upen Kalita

 9. TILAK KAKATI

 10. Udhab Das

 11. Md Majahar Ali

 12. Md Faijul Haque


Site designed & developed by: National Informatics Centre, Kamrup District Unit (Assam)
Content provided & updated by District Administration, Kamrup, (Assam)

Email address of NIC, Kamrup: kamrup[at]nic[dot]in
 Email address of Deputy Commissioner, Kamrup: dc-kamrup[at]nic[dot]in