NFSA- FP Shop Owner under Bihdia-Jajikona Development Block

 1. Soneswar Deka

 2. Kabin Ch Deka

 3. Golmani Begum

 4. Manir Ali

 5. Mantu Deka

 6. Bharat Ch Deka

 7. Syed Chandmahhud Ali

 8. Biya Bor Ali

 9. Dipak Baishya

 10. Binay Sarma


 1. Dandeswar Rajbongshi

 2. Nagen Ch Deka

 3. Chandi Dhar Sarma

 4. Himangshu Deka

 5. Devakanta Deka

 6. Khargeswar Deka

 7. Khatneswar Deka

 8. Jalnur ALi

 9. Matiur Rahman

 10. Ranjit Deka

 11. Maheswar Nath


 1. Tarani KT Deka

 2. Karunamoi Deka

 3. Mantu Baishya

 4. Lakhya Dhar Deka

 5. Jiten Kalita

 6. Kabin Baiswa

 7. Hiteswar Deka

 8. Tarani Kt Deka

 9. Kailash deka

 10. Mukul Deka

 11. Narayan Deka

 12. Baneswar Talukdar


 1. Narayan Deka

 2. Baneswar Talukdar

 3. Ramesh Ch Baruah

 4. Nitya Baruah

 5. Mahesh Kakati

 6. Fulmahammed Ali

 7. Afjal khandakar

 8. Muktaram Kumar

 9. Kirtiram Kumar

 10. Karnadhar deka

 11. Nababur Rahman Borah

 12. Gakul Kakati

 13. Soneswar Kalita


 1. Thaneswar Deka

 2. Saifuddin Ahmed

 3. Rukum Ali

 4. Sambhu Ram Deka

 5. Minju Wara Begum

 6. Mridul Goswami

 7. Radhika Deka

 8. Bipul Deka

 9. Khagen Ch Baishya

 10. Anil Talukdar

 11. Bipin Ch Deka

 12. Khagen Deka

 13. Karara Retail Outlet
Site designed & developed by: National Informatics Centre, Kamrup District Unit (Assam)
Content provided & updated by District Administration, Kamrup, (Assam)

Email address of NIC, Kamrup: kamrup[at]nic[dot]in
 Email address of Deputy Commissioner, Kamrup: dc-kamrup[at]nic[dot]in